Yükleniyor...

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ

KENTSEL YENİLEME MERKEZİ

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
 
Atila AYDINER
Bayrampaşa Belediye Başkanı
 
Gökhan C. BALEKOĞLU
Teknik Başkan Yardımcısı
İnşaat Mühendisi
Metin AYGÜN
Kentsel Tasarım Müdürü
Çevre Mühendisi
Zerrin BOSTAN
Proje Kontrol Amiri
Y.Mimar
 
Selman-ı Farisi YAZICI
Proje Kontrol Üyesi
İnşaat Mühendisi
T. Yavuz DOĞANLI
Proje Kontrol Üyesi
İnşaat Mühendisi
Osman YORULMAZ
Proje Kontrol Üyesi
Y. Şehir Plancısı
 
SAMPAŞ A.Ş.
 
Mehmet PAZARCI
Proje Koordinatörü
Y.Harita Mühendisi
 
Erkan PEHLİVAN
Proje Yöneticisi
Harita Mühendisi
Selma SAĞLAM
Proje Takım Lideri
Şehir Plancısı
Elif ERBİL
Gayrimenkul Danışmanı
İnşaat Teknikeri
     
Duygu BEŞKARDEŞ SEYDANLIOĞLU
Gayrimenkul Danışmanı
Şehir Plancısı
Ebru SANCAK
Halkla İlişkiler Uzmanı
Kamu Yönetimi
Erdem İNCİ
Halkla İlişkiler Uzmanı
Kamu Yönetimi
     
H.Tufan SATICI
Halkla İlişkiler Uzmanı
Halkla İlişkiler
Özdemir Sönmez
Şehir Plancısı
Cem Ülger
Harita Mühendisi
     
Hakan Özbek
Mimar
Tayfun Özpak
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
 

SIKCA SORULAN SORULAR

1. Kentsel Dönüşüm nedir?

Kentsel Dönüşüm; hayat kalitesi çağdaş standartların altında kalmış, risk taşıyan yerleşim alanlarında Herkes için daha iyi, daha güvenli bir hayatı birlikte hazırlamaktır

2. Kentsel Dönüşüm neyi amaçlar?

Kentsel Dönüşüm; olası afetlere karşı güven içinde yaşamayı, refahı herkes içinde artırmayı, ekonomik gelişimin önünü açmayı, ortak alanların daha nitelikli hale gelmesini , gündelik hayatın en önemli ihtiyacını , sürekli yenilenmeyi mümkün kılmaktır

3. Kentsel dönüşüm neleri içerir?

Kentsel Dönüşüm, kaliteli konutlardan geniş sokaklara, parklardan okullara,sağlıklı hayat şartlarından ekonomik canlılığa, eğitim kalitesinden kültürel gelişime pek çok şeyi içerir.Çünkü dönüşüm, tam bir yenilenmedir.Bugünden inşa edilmiş bir gelecektir

4. Kentsel Dönüşüm Türkiye’de niye bu kadar gündemde?

Bunun en önemli cevabı ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve yakın yıllarda yaşadığımız acı tecrübeler.Fakat tek sebep bu değil:Şehirlerimizdeki çarpık yapılaşma, hayatı sıkboğaz eden düzensizlik de dönüşümü zorunlu kılıyor.

5. Kentsel Dönüşüm sadece ülkemizin meselesi mi?

Dönüşüm, tüm dünyada güncel ve önemli bir ihtiyaç.İlk gündeme gelişi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra şehirlerin yeniden inşa edilmesi stratejisiyle olmuştu.Bugün ya da riskli yaşam koşulları sebebiyle dünyanın çeşitli şehirlerinde çok sayıda proje yürütülüyor.

6. Türkiye, Kentsel Dönüşümün neresinde?

Dönüşüm ülkemizin için ulusal bir politika ve uygulama çok kapsamlı. 2013,Üçüncü Kentsel Dönüşüm Hamlesi yılı oldu.Halen 46 şehrimizde yaklaşık 87.000 binanın dönüşümü devam ediyor

7. Bayrampaşa’nın Kentsel Dönüşümünde öncelik neden Vatan Mahallesinde?

Mahallemizde az çok mutlu olsak da gerçek şu: Konutlarımızın büyük kısmı eski ve dayanıksız. Sokaklarımız dar. Ortak alanlarımız yetersiz. Solunacak yeşil alanımız, parkımız yok. Mahallemiz, genç nüfusun ihtiyaçlarına karşılık veremeyecek durumda.

Daha önemlisi ise: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Japon bilim adamlarının yaptırdığı araştırmanın sonuçları. JICA adlı bilimsel araştırma kuruluşu, olası bir deprem senaryosunda, İstanbul’da Bayrampaşa’ya bağlı Vatan Mahallesi’ni ‘’Felaket Hasarlı Mahalle’’ olarak tespit etti.Bu sebeple Bayrampaşa İlçesi’nde kentsel dönüşüm Vatan Mahallesi’nden başlatılmış ve Bakanlar Kurulu Kararı ile mahalle ‘’Riskli Alan’’ ilan edilmiştir.

8. Vatan Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm, diğer Kentsel Dönüşümlerle aynı mı?

Aynı değil. Buradaki Kentsel Dönüşüm, sizi mahallenizde yaşatacak bir proje olacak. Türkiye’de ilk kez uygulanacak bu dönüşüm modeline ‘’yerinde dönüşüm’’ denmektedir. Uygulama, mahalle kültürünü de canlı tutacak

9. Bayrampaşa Belediyesi kentsel dönüşümü tek başına mı yapıyor?

Belediyemiz, Kentsel Dönüşüm uygulamasında tam yetki sahibi. Fakat projeyi tek başına değil, Bakanlar Kurulu Kararı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın onay ve desteğinde gerçekleştiriyor

10. Dönüşüm, Bayrampaşa’nın tamamını kapsayacak mı?

Hayat koşullarının iyileştirilmesi, risklere karşı önlem alınması geniş ölçekli bir dönüşüm gerektiriyor. Başladığımız bu büyük proje, ülke çapında bir iş olacak. Vatan Mahallesi’nden başlayan dönüşüm, mahalle mahalle ilçenin önemli bir kısmını kaplayacak.

11. Proje kimin güvencesinde? Muhatabımız belediye mi yoksa yatırımcı mı?

Vatan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi devlet güvencesi altında, Bayrampaşa Belediyesi sorumluluğunda yürütülüyor.Hangi aşamada olursa olsun muhatabınız yatırımcı değil, her an kolaylıkla ulaşabileceğiniz belediyemizdir.

12. İnşaatlara ne zaman başlanacak?

Çalışma, şu anda, kurulacak yeni mahallenin planın onayı aşamasında. Kentsel tasarım projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra hak sahipleriyle anlaşmalar yapılacak. Ardından binalar etaplar halinde yıkılacak ve yine etaplar halinde yapıma geçilecek.

13. Kentsel Dönüşüm ne kadar sürer?

Yıkımın başlangıcından konut teslimine kadar olan süre yaklaşık 24 ay. Hazırlık, tasarım, onay, hak sahipleri ile anlaşma aşamaları da buna eklendiğinde süre 3 yıl gibi bir zamanı bulacak

14. Vatan Mahallesi’ndeki yeni binalar da yıkılacak mı?

Riskli alan içerisinde kaldıkları için kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki binalar yeni de olsa yıkılacak.

15. Hak sahipleri anlaşmalarını kiminle yapacak?

Kentsel Dönüşümde hak sahipleri anlaşmalarının tamamını Bayrampaşa Belediyesi ile yapılacak.

16. Dönüşüm için cebimizden para çıkacak mı?

Öncelikli hedefimiz, projenin, hak sahiplerinden ücret talep edilmeksizin tamamlanmasıdır.

17. Gayrimenkullerin değerini kim hesaplıyor?

Değer tespiti; projedeki tarafların herhangi bir etkisi olmaksızın, SPK lisanslı bağımsız gayrimenkul değerleme uzmanlarınca yapılıyor.Değer esaslı bu model sayesinde, projede kazandığınız hak, uygun seçeneklerle tercihinize sunulacak.

18. Gayrimenkullerin değeri neye göre hesaplanıyor?

Sahip olduğunuz gayrimenkulün değeri; mevki ve arsası, metrekaresi, bina yaşı, konumu, cephesi, donatı alanlarına yakınlığı gibi herhangi bir alıcının gözünde piyasa değerini etkileyen faktörlere göre belirleniyor.

19. Yeni bir apartman, değer tespitinde eskisiyle aynı muameleyi mi görüyor?

Piyasa değeri esas alınacağı için eski bir konutla yeni bir konut hiçbir şekilde bir tutulmuyor. Yapım yılı, yapım kalitesi ve diğer özellikler hesaba dahil ediliyor.

20. Eski konutların metrekaresi, yeni projede neye karşılık gelecek?

Yeni konut metrekaresi ortalama eski konutta %20 civarında bir kesinti ile inşa edilecek, ayrıca otopark alanı kazandırılacaktır.

21. Mevcut evinden daha büyüğünü almak isteyen alabilecek mi?

Hak sahipleri, isterlerse fiyat farkını ödeyerek daha büyük bir eve sahip olabilecek.

22. Kaçak Yapıların durumu ne olacak?

Kentsel dönüşümdeki değer tespitinde kaçak yapılarla imar ve iskanlı yapılar arasında bir fark olacak. Görmezden gelinmeyecekler. Yasalara uygun binalardaki imar dışı ilave yapılar için yapılan masraflarsa göz önünde bulundurulacak.

23. Kat mülkiyeti ve iskanı olmayan bağımsız yapılar için ne yapılacak?

Değerleme yapılırken taşınmazın kat irtifakı veya iskanı olup olmadığı dikkate alınmakla birlikte piyasa şartları da belediyemizce dikkate alınacaktır.

24. Arsam 4 kat imarlı, binam 2 kat. Değerlemede kalan 2 kat imar hakkım dikkate alınacak mı?

Gayrimenkul değer tespitlerinde, kullanılmayan imar hakları aynen dikkate alınıyor. Tıpkı binanızı satmaya kalktığınızda kullanılmayan imar haklarını hesaba kattığınız gibi.

25. Hacizli daireler için nasıl bir yol izlenecek?

Gayrimenkullerin üzerindeki haciz, şerh, ipotek vb. tüm hukuki durumlar, belediyemizce üstlenilip, eski taşınmazınızdan yenisine devredilecek. Böylece, örneğin ipotekli konutun sahibi, kentsel dönüşümün getirdiği fırsattan yararlanma hakkını elinde tutacak.

26. Proje süresince kira yardımı yapılacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardım süresi 18 ay olarak belirlenmiştir. Ancak Belediyemiz kira yardımına, proje süresince, 24 aya kadar devam edecektir.

27. Dairesinin, işyerinin kirası ile geçinenlerin durumu ne olacak?

Kiradaki dairelerinin, işyerlerinin gelirleri ile geçinen hak sahiplerine, anlaşmadan itibaren, yeni gayrimenkulleri kendilerine teslim edilinceye kadar 24 ay kira telafisi desteği verilecek.

28. Kiracılara taşınma yardımı yapılacak mı?

Kiracıların taşınma masrafı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak. Tespit edilen miktar, bakanlığın öngördüğü standartlarda, 2 aylık kira bedelidir.

29. Halen kiracısı olmayan gayrimenkul sahibine kira telafisi desteği verilecek mi?

Kiralık gayrimenkulü olan, halihazırda kiracısı olsun olmasın, kentsel dönüşüm kapsamında kira telafisi desteği alacak. Telafi desteği, hak sahibine ait daire, dükkan sayısına göre düzenlenecektir.

30. Daireler taşınmaya hazır halde mi teslim edecek? Tapu dışında masraf olacak mı?

Proje tamamlandığında, gayrimenkulünüz size tam tekmil, anahtarını alıp taşınabileceğiniz halde teslim edilecek. Tapu ve size ait abonelikler dışında hiçbir masraf olmayacaktır.

31. Vatan Mahallesi süregelen sıcak hayatına kaldığı yerden devam edebilecek mi?

Dönüşüm, mahalle sakinlerini bir arada tutmayı, ortak kültürlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor. Bu sebeple , kentsel dönüşümde ‘’yerinde dönüşüm’’modeli seçildi.

32. Kentsel Dönüşüm projesi, nüfus yoğunlunda artışa yol açacak mı?

Bu, dönüşümün tabiatına aykırı…

Çünkü Kentsel Dönüşüm projelerinin amaçlarından biri, aşırı nüfus yoğunluklarını önlemektir. Vatan Mahallesi uygulamasında da aksi söz konusu değil. Söz konusu olan, Sanayi’nin bir yerleşim alanı olarak düzenlenmesidir. Bu şekilde nüfus artışı ise, kişi/hektar hesabıyla ölçülen nüfus yoğunluğunu etkilemeyecektir.

33. Yeni projedeki konutlarda aidat olacak mı?

Dışarıya kapalı site sistemi olmayacağı için site aidatı da söz konusu olmayacak. Ancak apartman giderleri ödenecektir.

34. Yapılacak binalar kaç katlı olacak?

Bu, kentsel tasarım ve mimari proje çalışmaları tamamlandığında netleşecek. Şuan katsayısı konusunda verilecek bilgi yanıltıcı olabilir.Ancak İstanbul’un yüksekliğine ilişkin hassasiyetleri göz önüne alınacak.

35. Apartman bodrumlarında şimdiki gibi daire bulunacak mı?

Kentsel Dönüşüm bize çağdaş bir konut anlayışı getiriyor. Bodrum katları ikamet yeri değil, otopark ve sığınak olarak planlanmakta.Ancak kot farkından dolayı açığa çıkan bodrum katlarında aydınlanma sorunu olmayan daireler yapılabilir.

36. Yeni projede AVM ve ticaret alanlarına yer veriliyor mu?

Dönüşen Vatan Mahallesi’nde konutların yanı sıra ticaret alanları da olacak.Ama AVM söz konusu değil.

37. Projede cami, okul, sağlık ocağı gibi yapılara yer verilecek mi?

Şu an olup da yetersiz kalanlardan daha büyükleri ve iyilerini, keşke olsa dediklerinizin en modernlerini mahallemize kazandıracağız. Cami, okul, sağlık tesisi,park ve yeşil alanlar gibi sosyal donatı alanları dediğimiz ortak alanlar,dönüşümün sonuçlarını açıkça göreceğimiz alanlar olacak.

38. Yeşil alanlar ve parklar arttırılacak mı?

Dönüşüm, hayatın özlemler yönünde değişmesi demek. Yeni projede eskiye oranla çok daha fazla park ve yeşil alan olacak.

39. Kentsel Dönüşümle yollar genişleyecek, ulaşım sorunu çözülecek mi?

Yapılacak geniş yollar yeraltı otoparkları ile vatan Mahallesi’ndeki trafik sorunu ortadan kaldırılacak.

40. Kentsel Dönüşüm, engellilere kolaylık getiriyor mu?

Yeni konut alanları, ticaret alanları, sosyal donatı alanları ve yollar engellilerin karşılaştıkları güçlükler göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.

Neler Yaptık?

PR HALKLA İLİŞKİLER

Bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Broşür ve kataloglar hazırlanmıştır.

Kentsel Tasarım projelerinin maketleri hazırlanmıştır.


GAYRİMENKUL MEVCUT DURUM TESPİTİ

982 parsel üzerinde 1066 adet bina ve 5523 bağımsız birimde taşınmaz bilgileri tespit edilmiştir.

Bina ve Bağımsız birim adres bilgileri

Bina kat adedi, daire sayısı

Bağımsız birim kullanım şekillerinin tespiti yapılmıştır.


HALİHAZIR ÖLÇÜMLERİ VE PLANKOTE

1066 adet binanın taban alanları , çekme ve çıkmaları ile eklenti ,duvar ölçüleri ile ağaç tespitleri yapılmıştır. Ada-Bina ölçü krokileri üretilmiştir.


HANEHALKI VE SANAYİ/TİCARET ANKETLERİ

Uzman Sosyoloğumuz anket sonuçlarını değerlendirerek analizler yapmış anket raporları oluşturulmuştur. Analitik etüd , dağıtım ve dönüşüm modelleri oluşturulurken bu raporlardan yararlanılmıştır.


TAŞINMAZ YAPI İZİN BİLGİ VE BELGELERİ

Kentsel Dönüşüm alanındaki Mülkiyetlerin yasal durumlarını tespit etmek amacıyla , İmar Arşiv çalışması yapılmış olup 982 parselin imar dosyaları incelenmiştir.


MÜLKİYET VE HAK SAHİPLİİĞİ BİLGİLERİ

Tapu bilgileri Tapu Müdürlüğü’nden alınmıştır. Belediye sistemi ile entegre edilmiştir.


ANALİTİK ETÜT ÇALIŞMALARI

Plana Konu Analitik Etüd Çalışmaları ‘’Yönetimsel Yapı , Genel ve Çevre Özellikleri, Coğrafi ve fiziki yapı, demografik yapı, Sosyal yapı, Tarihi araştırmalar, Çalışma Alanının yeri, Konumu ve Genel Özellikleri , Gelişme Eğilimleri ve Sorunlar Potansiyeller’’ başlıkları altında araştırma , analiz ve rapor düzenlemiştir.


JEOLOJİK VE JEOTEKNİK RAPOR

Kentsel Tasarım ve Plana konu Jeolojik ve Jeoteknik raporlar hazırlanmış olup Dönüşüm Alanı dahilinde yürütülen arazi çalışmaları, laboratuar incelemeleri, sismik veriler, jeolojik-jeoteknik, morfolojik, hidrojeolojik incelemeler yapılmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

18.03.2013 Vatan Mahallesi «Riskli Alan» Başvurusu Yapıldı.

22.04.2013 Vatan Mahallesi Bakanlar Kurulu Kararı İle «Riskli Alan» İlan Edildi.

16.05.2013 Vatan Mahallesi’nin «Riskli Alan» İlan Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

05.07.2013 Kentsel Dönüşüm Projesi için Çalışmaların Başlangıcı

Projenin Amacı

Deprem riski bulunan bölgedeki köhneyen veya ekonomik ömrünü doldurmuş binaların sağlıksız yapısının atıl kalan kentsel fonksiyonların yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yenilenmesi yoluyla yerleşimlerin çağın gereklerine uygun şekilde yaşanabilir, sürdürülebilir ve çekici bir hale getirilmesi amacıyla kentsel dönüşümünün yapılması amaçlanmaktadır.

Gerek dünya örnekleri, gerekse ülkemizde uygulanmış olan kentsel dönüşüm çalışmaları incelendiğinde yerleşik nüfusun taşınmasına dayalı üst ölçekli projelerin ciddi sosyal ve ekonomik problemlere neden olduğu ve sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Bu noktada Belediyemizin hassasiyetle ele aldığı bir konu, kentsel dönüşüm uygulamalarımızın yerinde dönüşüm olarak kurgulanmasıdır. Bu doğrultuda projelerimizde farklı tercihlere hitap edebilecek konutlar üretilerek vatandaşlarımızın yerinden konut edinmesi amaçlanmaktadır.

Projenin Mevcut Durumu

Bayrampaşa İlçemizde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bayrampaşa Belediyesi Meclis kararı ile kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen, 16.05.2013 tarihi itibari ile Riskli Alan ilan edilen Vatan Mahallesindeki 22,68 hektar alan yapı stoğu incelendiğinde; depreme dayanıksız, sağlıksız üretilen yapılar olduğu görülmektedir.

Ayrıca İmalat sanayinin bölgede bulunması hem ulaşım sorununu hem de sağlıksız bir yaşam standardını beraberinde getirmiştir. Yeşil alan ve sosyal donatılar açısından yetersiz bir bölgedir.

İstanbul İli birinci derece deprem bölgelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bayrampaşa özelinde Vatan mahallesi ise yine birinci derece deprem bölgesi olarak tespit edilmiştir. Uluslar arası bir kurum olan JICA nın yaptığı araştırmalara göre olası bir İstanbul depreminde Vatan Mah. Felaket hasarlı bölge olarak tespit edilmiştir.

Bölge özellikleri dikkate alındığında ilgili yapı stoğunun gerek bölge halkının can güvenliği gerek çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğu görülmektedir.

Deprem riskinin yanı sıra, merkezi bir bölgede yer alan niteliksiz yapılar ve sokak dokusundan oluşan bu alanda, sadece yapıların değil, altyapı, sosyal ve kentsel donatıların da kapsamlı olarak ele alındığı, kentsel yenileme projesi geliştirilmesi gündeme gelmiştir.

Mevcut sorunların göz önünde bulundurulması ve öneri-çözümler getirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

PROJE OFİSİ

Proje ofisi kurulmuş, tefrişatı tamamlanmış, teknik kadro oluşturulmuştur. 7 aydır Hizmet vermektedir.

80 Kişilik Uzman Kadro

Kentsel Dönüşüm Uzmanları

Mimarlar

İnşaat Mühendisi

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı

Şehir Bölge Plancıları

Harita Mühendisleri

Avukat

Çevre Mühendisi

Sosyolog

Veri Operatörleri uzman kadrolarla çalışmalar devam etmektedir.

VATANDAŞ GÖRÜŞMELERİ

Proje ofisinde toplam 1450 vatandaşla yüz yüze görüşmeler yapılarak proje hakkında bilgiler verilmişi, iletişim bilgileri alınmıştır.

Başkanın Mesajı

Mahallemizin değerli sakini,

 

Kentsel dönüşüm, Türkiye’de günlük hayatın belli başlı konuları arasına girdi. Deprem kuşağında bulunan bir ülkede yaşıyoruz. Dönüşüm bugünümüzü, yarınımızı yakından ilgilendiriyor. Şehirlerimizdeki yapılaşma insanımızı mutlu etmiyor.

Vatan Mahallesi, şehrimizin şanslı yerleşim alanlarından biri… Dönüşümde öncelik sahibi… Risk içeren şartlarını fırsata dönüştürüyor. Bakanlar Kurulu iradesiyle başlayan dönüşüm sürecini bizler birlikte, görüşerek, konuşarak tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Bugüne dek dediğim dedikçi yöneticiler dönüşüm projelerinde iyi sonuçlar alamadı. “Senin için en iyisini ben bilirim” diyenler yanıldı. Dünyadaki tecrübeler bunu gösteriyor. Vatan Mahallesi’nde asla bu yola sapmayacağız. Biz bu ilçenin insanlarıyız. Adaletten, Hakka saygıdan uzaklaşamayız.

Konutlar yaparken gönüller yıkmanın anlamı yok. Kaliteli de olsa hayatın sıcaklığından uzak evler bizim duygularımızı, vefamızı, dostluklarımızı, barındırmaz. Evimiz, sokağımız, parkımız bizim hayatımızdır. Evlerimiz, sokağımız bize benzemeli.

Yaşama üslubumuzu koruyarak, hayatımızı daha güvenli, bizi endişelerden uzak tutacak konutlarda sürdürmek hakkımız. Altında gölgeleneceğimiz ağaç, dinleneceğimiz park, aydınlık evler ve sokaklar hakkımız. Mahallemiz neden şehrin güzel bir parçası olmasın! Vatan Mahallesi’nin Kentsel Dönüşümü, bize hayatımızı çağdaş imkanlarla yenileme imkanı verecek.

Dostça, arkadaşça selamlarımla…

ATİLA AYDINER

Bayrampaşa Belediye Başkanı

Bize Ulaşın

Lütfen aşağıdaki formu doldurarak bize iletin
Adres

Bayrampaşa Belediyesi Kentsel Dönüşüm Binası Terazidere mah. Esenler cad. No :45 Bayrampaşa - İstanbul

Telefon

+90 212 467 19 00